Terms & Conditions

Terms and conditions of the website www.exondy.pl 

§ 1

Introductory provisions

1. Exondy online store, available at www.exondy.pl, is run by:

JK BASE GROUP sp. z o.o. with its registered office Błotna 9, Nowe Grocholice 05-090 zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787662, numer NIP: 5342601082, numer REGON: 383432620, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.

2. These Terms and Conditions are addressed to both Consumers and Entrepreneurs using the Shop and specify the principles of using the Online Shop and the principles and mode of concluding Sales Agreements with the Customer at a distance through the Shop.

§ 2

Definitions

1. Seller – JK BASE GROUP sp. z o.o. Company Number: 383432620 NIP: 5342601082

2. Shop – an online shop run by the Seller at the Internet address www.exondy.pl

3. Consumer – a natural person concluding a contract with the Seller within the Shop, whose object is not directly related to his business or professional activity (pursuant to Article 221 of the Act of 23 April 1964 Civil Code (Journal of Laws 1964. 16. 93 as amended).

4. Customer– any entity making purchases through the Store.

5. Entrepreneur – a natural person, a legal person and an organizational unit that is not a legal person, to whom a separate act grants legal capacity, performing on its own behalf business activity, which uses the Store.

6. Agreement concluded at a distance – an agreement concluded with the Customer under an organized system of concluding agreements at a distance (within the Shop), without the simultaneous physical presence of the parties, with the exclusive use of one or more means of communication at a distance until the conclusion of the agreement inclusive.

7. Terms (Terms and Conditions) – these Terms and Conditions of the Store.

8. Order – a declaration of will of the Customer made using the Order Form and aiming directly at concluding a Sales Agreement for a Product or Products with the Seller.

9. Order Form –an interactive form available in the Shop enabling placing an Order, in particular by adding Products to the Basket and specifying the terms of the Sales Agreement, including the method of delivery and payment.

10. Cart – a declaration of will of the Customer made using the Order Form and aiming directly at concluding a Sales Agreement for a software element of the Store, in which you can see the Products selected by the Customer for purchase, as well as the possibility to determine and modify the Order data, in particular the quantity of products. Product or Products with the Seller.

11. Product – a movable item/service or digital product/token/electronic money/virtual currency available in the Store that is the subject of a Sales Agreement between the Customer and the Seller.

12. Sales Agreement – an agreement to sell a Product concluded or concluded between the Customer and the Seller via the Internet Shop. A Sales Agreement is also understood as applying to the Product features a contract for the provision of services and a contract for specific work.

§ 3

Contact with the store

1. Seller e-mail address:: kontakt@exondy.pl

2. Seller phone number: (+48) 534 777 092 lub (+48) 534 777 844

3. Bank account number of the Seller:

  Account PLN:  PL94 2530 0008 2018 1056 8365 0001

  Account EUR:  PL67 2530 0008 2018 1056 8365 0002

  Account GBP:  PL98 2530 0008 2067 1056 8365 0001

  Account USD:  PL13 2530 0008 2018 1056 8365 0004

Bank details: 

SWIFT Code of Nest Bank: NESBPLPW

BIC Code of Nest Bank: NESBPLPW

IBAN Nest Bank: PL + full account number

Our bank (Nest Bank) Address:

Nest Bank S.A.

ul. Wołoska 24

02-675 Warszawa

4. The Customer may communicate by e-mail with the Seller, contact form, external communicator (messenger) and telephone numbers given in this paragraph.

5. The Customer may communicate by e-mail and contact form with the Seller 24 hours a day.

6. The Customer may communicate with the Seller by telephone:

Mon-Fri in hours 8-22

Sat-Sun in hours 10-18

Holidays in hours 10-16 (chyba, że w innym miejscu niż Regulamin napisano inaczej)

 7. The Customer may communicate with the Seller via live chat during consultant availability hours.

§ 4

Technical requirements

To use the Store, including browsing the Store's assortment and placing orders for Products, you have to be an owner of:

1. A terminal device with Internet access and a web browser.

2. Active e-mail account (e-mail).

3. Cookies enabled.

§ 5

General information

1. Seller to the fullest extent permitted by law shall not be liable for disruptions including interruptions in the functioning of the Store caused by force majeure, illegal actions of third parties, incompatibility of the Online Store with the technical infrastructure of the Customer or failure of payment methods.

2. Viewing the Shop's assortment and placing orders does not require creating an Account.

3. Klient nie posiadający 13 lat może korzystać z naszej witryny pod nadzorem rodziców lub przedstawicieli prawnych.

4. Do wykonywania zamówień w Sklepie wymagane są dane takie jak: Imię, nazwisko, adres e-mail.

5. Ceny podane w Sklepie są przedstawione w wybranej walucie z możliwych do wyboru w Sklepie internetowym  i są cenami końcowymi za dany Produkt.

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt operatora płatności, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

7. Umowa Sprzedaży wchodzi w życie po dokonaniu płatności przez Klienta.

8. Sprzedawca nie jest związany umowami ustnymi, jeżeli nie zostały one potwierdzone na piśmie przez Sprzedawcę.

9. Bez zgody i w porozumieniu ze Sklepem, nie przysługuje zakup hurtowy produktów w kategorii “Płatności Internetowe”, które objęte są ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Realizacja takich zamówień, może zostać wstrzymana do wyjaśnienia.

10. Każda transakcja finansowa może zostać zatrzymana, jeżeli istnieje podejrzenie występowania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jeśli kupujący nie zgłosi roszczenia w ciągu 30 dni, transakcja zostanie uznana za przeterminowaną. Roszczenie dotyczące transakcji można złożyć pod adresem kontakt@exondy.pl

11. Sprzedawca nie jest uprawniony i nie może wystawiać żadnego dokumentu sprzedażowego jeśli Produktem jest bon różnego przeznaczenia.

12. Jeżeli Produkt jest objęty podatkiem VAT to Sprzedawca może wystawić fakturę VAT w przypadku prośby ze strony Konsumenta.

13. Sprzedawca wystawia dokument sprzedażowy w przypadku, gdy zakupu dokona Przedsiębiorca. W celu otrzymania dokumentu Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą

14. All traditional transfers should be made to the account in the currency in which the order was placed. Incorrectly made transfers will be returned, less any fees and currency conversions, and orders will be canceled.

§ 6

Rules for placing an order

In order to place an Order, you have to:

1. Select the Product You wish to order and then click the "Add to Cart" button.

2. Przejść do koszyka klikając "PROCEED TO CHECKOUT" i jeżeli wszystko się zgadza przejść do dostawy klikając "REALIZUJ ZAMÓWIENIE".

3. Następnie podać niezbędne dane do realizacji zamówienia, zaakceptować regulamin oraz potwierdzić zgodę na rezygnację z odstąpienia od umowy.

4. W następnej kolejności należy wybrać odpowiedniego operatora płatności.

5. Skorzystać z usług oferowanych przez wybranego operatora płatności, aby sfinalizować Zamówienie. 

6. Zamówienie zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail. 

§ 7

Delivery and payment methods offered

1. Klient otrzyma zakupione Produkty na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. The Customer may use the following methods of receiving the ordered Product:

  • Electronic payments (Przelewy 24, payU, BitbayPay)

  • Traditional bank transfer to the Seller accounts in currencies:

               Polish zloty (PLN)

               Euro (EUR)

               British Pound (GBP) 

               U.S. Dollar (USD)

§ 8

Performance of the sales contract

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności: przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

2. Jeżeli Klient wybrał sposób płatności przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 24 godzin od zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem § 5 pkt 1.

3. Produkty zakupione przez Klienta zostaną wysłane natychmiastowo (do 5 minut) z zastrzeżeniem § 5 pkt 1.

4. Kupujący zostaną poinformowani o braku danego produktu w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów niedostępnych, Klient otrzyma te produkty jak najszybciej (do 2 dni roboczych). 

5. We do not provide personal pickup or physical delivery. The only proper shipping method is to send the product to the e-mail address indicated by the buyer.

§ 9

Right of withdrawal

1. In connection with the regulation of Article 38 (13) of the Act on Consumer Rights, the consumer is not entitled to withdraw from the contract of purchase of products not recorded on tangible carriers, i. e. purchased electronically (digital distribution) if the performance began with the express consent of the consumer before the expiry of the period to withdraw from the contract and after informing him/her about the loss of the right to withdraw from the contract. This also applies to non-consumer users.

2. The consumer shall be informed of the loss of the possibility to withdraw from the contract before the completion of the payment with the appropriate information with the required consent of the consumer - a checkbox.

3. The Seller performs the service with the explicit consent of the Consumer, who is informed before the performance begins, that after its performance by the Seller (the Consumer) will lose the right to withdraw from the Agreement. By placing an order, the customer waives the possibility of withdrawing from the contract.

§ 10

Complaints

1. Shop undertakes to provide You with Digital Products and Content without defects.

2. The buyer may lodge a complaint in the event of defects in the goods delivered.

3. The user may submit a complaint via the contact form or e-mail: kontakt@exondy.pl

4. When making a complaint, the buyer should give the order number, description of the defect, the date of its discovery and indicate a convenient solution otherwise the complaint may be rejected.

5. The shop is obliged to consider the complaint within 14 calendar days.

6. Obsługa sklepu ma prawo poprosić o dane dostępowe do konta aplikacji mobilnej lub o zdalny dostęp przez oprogramowanie narzędziowe przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu operacyjnego poprzez Internet bez konieczności instalacji serwera lub klienta w pamięci masowej komputera. W przypadku skomplikowanych problemów lub niemożliwości zweryfikowania ich bez dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego Klienta.

7. The shop reserves the right to notify the buyer about the resolution of the complaint via e-mail.

8. Activated, cancelled, blocked keys are not subject to returns (complaints).

§ 11

Out-of-court complaint and redress procedures

1. Detailed information concerning the Consumer's access to out-of-court complaint and redress procedures and the rules of access to these procedures are available in the offices and on the websites of county (city) consumer advocates, social organizations whose statutory tasks include consumer protection, Voivodship Inspectorates of Trade Inspection and at the following Internet addresses of the Office of Competition and Consumer Protection: http://www. uokik. gov. pl/spory_konsumerckie. php http://www. uokik. gov. pl/sprawy_indywidualne. php http://www. uokik. gov. pl/wazne_addresses. php

2. The consumer shall have the following examples of out-of-court redress and redress options:

  • The consumer is entitled to apply to the permanent amicable consumer court referred to in Article 37 of the Act of 15 December 2000 on Trade Inspection (Journal of Laws of 2014, item 148, as amended), with a request to settle a dispute arising from the Agreement concluded with the Seller.

  • The consumer is entitled to apply to the provincial inspector of the Trade Inspection, pursuant to Article 36 of the Act of 15 December 2000 on Trade Inspection (Journal of Laws of 2014, item 148, as amended), to initiate mediation proceedings to resolve the amicable settlement of the dispute between the Consumer and the Seller.

  • A consumer may obtain free assistance in resolving a dispute between him and the Seller, also with the help of a district (municipal) consumer ombudsman or a social organization whose statutory tasks include consumer protection (e. g. the Federation of Consumers, the Polish Consumers Association).

§ 12

Personal data in the Internet Shop

1. The administrator of personal data of Customers collected through the Online Store is the Seller.

2. Personal data of Customers collected by the administrator via the Internet Shop are collected for the purpose of implementing the Sales Agreement, and if the Customer agrees - also for marketing purposes.

3. Customer has the right to access the content of their data and correct them.

4. The provision of personal data is voluntary, however, failure to provide personal data indicated in the Regulations necessary to conclude a Sales Agreement results in the impossibility of concluding such an agreement.

5. Details concerning the storage of personal data by the shop:

  • Privacy policy can be found on the website: link

  • Cookies can be found on the website: link

§ 13

Final provisions

1. The Seller reserves the right to make changes to the Regulations for important reasons, i. e. : changes in the law, changes in payment and delivery methods - to the extent that such changes affect the implementation of the provisions of these Regulations.

2. In matters not regulated in these Regulations, generally applicable provisions of the Polish law shall apply, in particular: Civil Code; Act on electronic services; Act on consumer rights; Act on personal data protection.

3. The customer has the right to use out-of-court means of complaint and redress. For this purpose, it may lodge a complaint via the Union ODR web-based platform accessible at http://ec. europa. eu/consumers/odr/.